Glavna misao

Laboratorij arhitekture kroz Edukacije, Radionice i Festival arhitekture za mlade uči sagledavanju važnosti i kompleksnosti arhitekture i urbanizma.
Znanjem i aktivnim djelovanjem mladi mogu postati dio vidljivih prostornih i društvenih promjena.

Osnovne informacije
Fond: Europski socijalni fond
Korisnik: Grad Čakovec
Projektni partner: Udruženje arhitekata Međimurja
Uključene škole: Graditeljska škola Čakovec, Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
Ukupna vrijednost projekta: 462.760,00 HRK (100% financirano sredstvima EU)
Razdoblje provedbe projekta: 14 mjeseci (22.12.2017. – 22.2.2019.)

Važnost javnih prostora grada

Trgovi, parkovi, ulice, igrališta, muzeji, knjižnice, škole zajedničko su vlasništvo svih nas, a kvaliteta svakodnevnog života ne ovisi samo o kvaliteti privatnog stana ili kuće, već u velikoj mjeri upravo o kvaliteti i dostupnosti javnih gradskih prostora. Mnogi od njih stvarani su stoljećima i dar su prijašnjih generacija, a naše današnje odluke, ulaganja i način planiranja određuju kakav ćemo prostor i sliku društva ostaviti budućim generacijama.

Važnost edukacija mladih o arhitekturi i urbanizmu
Arhitektura je složeni spoj znanosti i umjetnosti, umjetnost oblikovanja prostora, a svijest o njoj potrebno je učiti i stvarati od mladosti. Arhitektura i uloga arhitekta u stvaranju kvalitetnih javnih prostora Čakovca mladima je u procesu edukacije nedovoljno prezentirana te je njihova svijest o urbanističkim, kulturnim, povijesnim i umjetničkim vrijednostima prostora koji ih okružuje na niskoj razini.

Cilj Laboratorija arhitekture je pridonijeti boljoj socijalnoj uključenosti učenika srednjih škola u Međimurju, posebice mladih u nepovoljnom položaju, njihovom aktivnom participacijom u kulturnim i umjetničkim sadržajima, razvijanjem kreativnog mišljenja, znanja i vještina iz područja arhitekture te učenjem razumijevanja pozitivnog utjecaja arhitekture na društvene procese.

Važnost graditeljskih zanimanja i praktične nastave
Hrvatski školski sustav od osnovne, srednje škole pa do fakulteta karakterizira orijentiranost na teoretska znanja te sve manja zastupljenost praktične nastave i razvijanja motoričkih vještina učenika. Sve je veći problem u motiviranju učenika da u svom obrazovanju odaberu neku od strukovnih (graditeljskih) škola, čime i graditeljske vještine koje bi se prenosile na buduće generacije polako nestaju, a neizostavan su element u izvedbi kvalitetnih javnih prostora.

Potencijali manjih gradova
Sadržaji arhitektonsko-urbanističke tematike (radionice, izložbe, predavanja i javne rasprave) najčešće se dotiču Zagreba kao glavnog grada te gradova uz obalu zbog turizma. Međutim, upravo manji gradovi imaju veći potencijal da sadržaji poput arhitektonsko-urbanističkih radionica rezultiraju konkretnim poboljšanjem kvalitete javnih prostora.

Glavni elementi projekta
Laboratorij arhitekture podijeljen je na 3 glavna elementa:

Edukacije

Niz od 5 grupa predavanja kojima učenici dobivaju teorijska znanja o arhitekturi javnih prostora i prostornom razvoju Čakovca. Osim predavanja planirano je i dvodnevno studijsko putovanje u Ljubljanu.

Radionice

Niz od 7 urbanističko – arhitektonskih radionica na kojima učenici primjenjuju znanja stečena na Edukacijama, te analiziraju, smišljaju i stvaraju konkretne prostorne intervencije u Čakovcu.

Festival arhitekture za mlade (FAM)

Dvodnevni Festival obuhvaća radionicu Mali laboratorij arhitekture, te prezentaciju rezultata Edukacija i Radionica, a posebice prostorne intervencije u gradu, novog javnog prostora za mlade – Laboratorija arhitekture. Festival je otvoren za sve posjetitelje!

Uključene škole i broj uključenih učenika

Za sudjelovanje u projektu odabrani su učenici Graditeljske škole Čakovec i Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec koji će svojim budućim profesijama biti direktni dionici u donošenju odluka o javnim prostorima grada, kao arhitekti, dizajneri, zidari i sl.

Na projektu aktivno sudjeluje 60 srednjoškolaca (stariji od 15 godina) raspoređenih u dvije grupe. Grupa A od 30 učenika sudjeluje u elementima Edukacije i Radionice, a grupa B koja također broji 30 učenika u elementu Festival arhitekture za mlade. Kroz izložbu, predavanja i rasprave u sklopu Festivala arhitekture za mlade uključuje se dodatan veći broj zainteresiranih mladih, ali i šire javnosti.

Mentori
Sve aktivnosti za učenike provodit će se pod mentorstvom stručnih osoba: arhitekata, krajobraznih arhitekata, dizajnera, sociologa, profesora, članova Udruženja arhitekata Međimurja, djelatnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove. Takav širi broj stručnjaka uključenih u projekt učenicima jasno pokazuje da je arhitektura multidisciplinarna aktivnost velikog broja sudionika, koja nastaje u sprezi kvalitetnog prostornog i tehničkog rješenja, brišući granice između zanata i umjetnosti. Učenici će tijekom projekta učiti i jedni od drugih međusobno razmjenjujući znanja i vještine.

Blanka Levačić, dipl.ing.arh. / Silvija Pranjić, dipl.ing.arh. / Mirjana Pintar, dipl.ing.arh. / Oliver Ilić, dipl.ing.arh. / prof. Andrija Večenaj, mag. art. ind. dizajn / prof. Kristina Žižek, dipl.ing.arh / Marina Mrla, dipl.ing.arh. / Marija Horvat, dipl.ing.arh. / Jura Vrbanec, mag. ing. kraj. arh. / Jadranka Grgan Makovec, dipl.ing.arh. / Helena Zečar Lajtman, dipl. prof. fil. i soc./ Jasenka Kranjčević, dr.sc., dipl.ing.arh. / i drugi

 

Autori projekta
Blanka Levačić, dipl.ing.arh. / Silvija Pranjić, dipl.ing.arh. / Ana Martinović, dipl.ing.arh. / Mirjana Pintar, dipl.ing.arh. /

Zahvaljujemo Matiji Mohariću (Čakra / razvojna agencija Grada Čakovca), Nikolini Bilić (Udruženje hrvatskih arhitekata), Oliveru Iliću (Grad Čakovec), Ninoslavu Šipošu (Grad Čakovec), Karmen Franin (Grad Čakovec), Graditeljskoj školi Čakovec i Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec na savjetima pri osmišljavanju Laboratorija arhitekture.

Točan raspored svih aktivnosti projekta možete pogledati ovdje.