Glavna misao

Laboratorij arhitekture kroz Edukacije, Radionice i Festival arhitekture za mlade uči sagledavanju važnosti i kompleksnosti arhitekture i urbanizma.
Znanjem i aktivnim djelovanjem mladi mogu postati dio vidljivih prostornih i društvenih promjena.

Osnovne informacije
Fond: Europski socijalni fond
Korisnik: Grad Čakovec
Projektni partner: Udruženje arhitekata Međimurja
Uključene škole: Graditeljska škola Čakovec, Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, Tehnička škola Čakovec
Ukupna vrijednost projekta: 462.760,00 HRK (100% financirano sredstvima EU)
Razdoblje provedbe projekta: 14 mjeseci (22.12.2017. – 22.2.2019.)

Važnost javnih prostora grada

Trgovi, parkovi, ulice, igrališta, muzeji, knjižnice, škole zajedničko su vlasništvo svih nas, a kvaliteta svakodnevnog života ne ovisi samo o kvaliteti privatnog stana ili kuće, već u velikoj mjeri upravo o kvaliteti i dostupnosti javnih gradskih prostora. Mnogi od njih stvarani su stoljećima i dar su prijašnjih generacija, a naše današnje odluke, ulaganja i način planiranja određuju kakav ćemo prostor i sliku društva ostaviti budućim generacijama.

Važnost edukacija mladih o arhitekturi i urbanizmu
Arhitektura je složeni spoj znanosti i umjetnosti, umjetnost oblikovanja prostora, a svijest o njoj potrebno je učiti i stvarati od mladosti. Arhitektura i uloga arhitekta u stvaranju kvalitetnih javnih prostora Čakovca mladima je u procesu edukacije nedovoljno prezentirana te je njihova svijest o urbanističkim, kulturnim, povijesnim i umjetničkim vrijednostima prostora koji ih okružuje na niskoj razini.

Cilj Laboratorija arhitekture je pridonijeti boljoj socijalnoj uključenosti učenika srednjih škola u Međimurju, posebice mladih u nepovoljnom položaju, njihovom aktivnom participacijom u kulturnim i umjetničkim sadržajima, razvijanjem kreativnog mišljenja, znanja i vještina iz područja arhitekture te učenjem razumijevanja pozitivnog utjecaja arhitekture na društvene procese.

Važnost graditeljskih zanimanja i praktične nastave
Hrvatski školski sustav od osnovne, srednje škole pa do fakulteta karakterizira orijentiranost na teoretska znanja te sve manja zastupljenost praktične nastave i razvijanja motoričkih vještina učenika. Sve je veći problem u motiviranju učenika da u svom obrazovanju odaberu neku od strukovnih (graditeljskih) škola, čime i graditeljske vještine koje bi se prenosile na buduće generacije polako nestaju, a neizostavan su element u izvedbi kvalitetnih javnih prostora.

Potencijali manjih gradova
Sadržaji arhitektonsko-urbanističke tematike (radionice, izložbe, predavanja i javne rasprave) najčešće se dotiču Zagreba kao glavnog grada te gradova uz obalu zbog turizma. Međutim, upravo manji gradovi imaju veći potencijal da sadržaji poput arhitektonsko-urbanističkih radionica rezultiraju konkretnim poboljšanjem kvalitete javnih prostora.

Glavni elementi projekta
Laboratorij arhitekture podijeljen je na 3 glavna elementa:

Edukacije

Niz od 5 grupa predavanja kojima učenici dobivaju teorijska znanja o arhitekturi javnih prostora i prostornom razvoju Čakovca. Osim predavanja planirano je i dvodnevno studijsko putovanje u Ljubljanu.

Radionice

Niz od 7 urbanističko – arhitektonskih radionica na kojima učenici primjenjuju znanja stečena na Edukacijama, te analiziraju, smišljaju i stvaraju konkretne prostorne intervencije u Čakovcu.

Festival arhitekture za mlade (FAM)

Dvodnevni Festival obuhvaća radionicu Mali laboratorij arhitekture, te prezentaciju rezultata Edukacija i Radionica, a posebice prostorne intervencije u gradu, novog javnog prostora za mlade – Laboratorija arhitekture. Festival je otvoren za sve posjetitelje!

Uključene škole i broj uključenih učenika

Za sudjelovanje u projektu odabrani su učenici Graditeljske škole Čakovec, Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec i Tehničke škole Čakovec koji će svojim budućim profesijama biti direktni dionici u donošenju odluka o javnim prostorima grada, kao arhitekti, dizajneri, zidari i sl.

Na projektu aktivno sudjeluje 60 srednjoškolaca (stariji od 15 godina) raspoređenih u dvije grupe. Grupa A od 30 učenika sudjeluje u elementima Edukacije i Radionice, a grupa B koja također broji 30 učenika u elementu Festival arhitekture za mlade. Kroz izložbu, predavanja i rasprave u sklopu Festivala arhitekture za mlade uključuje se dodatan veći broj zainteresiranih mladih, ali i šire javnosti.

Mentori
Sve aktivnosti za učenike provodit će se pod mentorstvom stručnih osoba: arhitekata, krajobraznih arhitekata, dizajnera, majstora, sociologa, profesora, članova Udruženja arhitekata Međimurja, djelatnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove. Takav širi broj stručnjaka uključenih u projekt učenicima jasno pokazuje da je arhitektura multidisciplinarna aktivnost velikog broja sudionika, koja nastaje u sprezi kvalitetnog prostornog i tehničkog rješenja, brišući granice između zanata i umjetnosti. Učenici će tijekom projekta učiti i jedni od drugih međusobno razmjenjujući znanja i vještine.

Blanka Levačić, dipl.ing.arh. / Silvija Pranjić, dipl.ing.arh. / Mirjana Pintar, dipl.ing.arh. / Oliver Ilić, dipl.ing.arh. / prof. Andrija Večenaj, mag. art. ind. dizajn / prof. Kristina Žižek, dipl.ing.arh / Marina Mrla, dipl.ing.arh. / Marija Horvat, dipl.ing.arh. / Matija Novak, dipl.ing.arh. / Aleksandra Klarić, dipl.ing.arh. / Jura Vrbanec, mag. ing. kraj. arh. / Jadranka Grgan Makovec, dipl.ing.arh. / Helena Zečar Lajtman, dipl. prof. fil. i soc./ Jasenka Kranjčević, dr.sc., dipl.ing.arh. / Vladimir Hatlak, KV stolar / Dragutin Horvat, KV zidar / Siniša Medved, KV soboslikar / Dubravko Hozjak, strojarski tehničar / Martin Geček, mag. ing. kraj. arh. / Dora Ramušćak, stud.arh. / Lovro Gradišer, dipl.ing.geod. / i drugi

Autori projekta
Blanka Levačić, dipl.ing.arh. / Silvija Pranjić, dipl.ing.arh. / Ana Martinović, dipl.ing.arh. / Mirjana Pintar, dipl.ing.arh. /

Zahvaljujemo Matiji Mohariću (Čakra / razvojna agencija Grada Čakovca), Nikolini Bilić (Udruženje hrvatskih arhitekata), Oliveru Iliću (Grad Čakovec), Ninoslavu Šipošu (Grad Čakovec), Karmen Franin (Grad Čakovec), Graditeljskoj školi Čakovec i Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec na savjetima pri osmišljavanju Laboratorija arhitekture.

Sudionici projekta

/ učenici Graditeljske škole Čakovec, Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec i Tehničke škole Čakovec /
Dora Balent, Davor Balog, Krešimir Balog, Mia Ban, Sara Bernardić, Iva Blažona, Denis Bogdanić, Niko Branda, Teo Branda, Franko Detoni, Viktorija Dretar, Jaka Fileš, Helena Flinčec, Karlo Gabaj, Kevin Golenko, Franko Goričanec, Marta Hajdarović, Tomi Hatlek, Kerin Heđa, Patrik Herjovec, Helena Hlišć, Viktorija Horvat, Robert Horvat, David Ignac, Bernard Jakčin, Eva Jalušić, Helena Kavran, Ana Kedmenec, Aleksandar-Andy Katić, Maja Kekez, Petra Keljar, Anastazija Kemerlin, Sara Kirić, Stela Kovač, Antonio Kovačić, Hrvoje Kovačić, Jelena Križaić, Dora Križnik, Leonardo Krnjak, Davor Kučević, Danijel Kulunjoš, Aleksandra Kurunić, Luka Lenardić, Dorotea Marciuš, Gloria Margotić, Lea Markulin, Andreja Matjačić, Tea Mauko, Bruna Močnik, Karlo Murković, Denis Novak, Antonio Oršoš, Patricio Oršoš, Danijel Oršuš, Danilo Oršuš, Dejan Oršuš, Mateo Pec, Mateo Perhoč, Florijan Podgorelec, Tea Poljak, Ema Pongrac, Melita Sandrin, Matija Srša, Sara Šavora, Filipa Ščuka, Luka Škvorc, Anamarija Špicar, Sara Tekeli, Marko Tilošanec, Nikola Toplek, Kristina Turk, Dina Žužul

 

Hvala sadašnjim i bivšim ravnateljima uključenih škola što su prepoznali potencijal projekta i uključili svoje učenike.

Hvala GKP ČAKOM d.o.o. na pomoći.

Točan raspored svih aktivnosti projekta možete pogledati ovdje.