O radionicama

Urbanističko – arhitektonske radionice su niz od 7 radionica na kojima učenici grupe A primjenjuju znanja stečena na Edukacijama, te pod vodstvom tima arhitekata, krajobraznih arhitekata, dizajnera i profesora analiziraju, smišljaju i stvaraju konkretne prostorne intervencije u Čakovcu

R1: Analiziranje i mapiranje javnih prostora Čakovca
R2: Rasprava i odabir konkretne lokacije za prostornu intervenciju
R3: Razrada prostorne intervencije
R4: Istraživanje materijala
R5: Dizajn urbane opreme
R6: Istraživanje polikromije
R7:  Krajobrazna arhitektura

Sudionici: ukupno 30 učenika Gimnazije i Graditeljske škole (grupa A)
Mentori: arhitekti, krajobrazni arhitekt, dizajneri, profesori