FAM – Festival arhitekture za mlade

Završni element Laboratorija arhitekture Festival arhitekture za mlade – FAM održan 1. i 2.12.2018., a izložba projekta bila je otvorena tjedan dana u zgradi Scheier u Čakovcu. Izložba prikazuje cjelokupan radni tijek (teorija/ideja/razrada/izvedba), a ne samo finalne rezultate, čime se poručuje da je mlade potrebno usmjeravati ka učenju procesa i manjem fokusiranju isključivo na krajnji rezultat. U sklopu festivala održana su i predavanja koja prenose iskustva sličnih projekata, pojašnjavaju ulogu javnih prostora, prezentiraju svjetske primjere prostora za mlade, naglašavaju važnost edukacije mladih za graditeljska zanimanja i važnost krajobrazne arhitekture, analiziraju Trnavu u Čakovcu te objašnjavaju plakat kao medij u kulturi vizualne umjetnosti. Održana je i dvodnevna radionica za 30-ak srednjoškolaca u sklopu koje su mladi kroz skice i makete promišljali prostor dvorišta Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, koji je športsko rekreacijske namjene, ali se trenutno ne koristi u tu svrhu. Izložbu je posjetilo nekoliko stotina učenika, studenata i građana, a dio izložbe preseljen je i u škole kako bi se što većem broju učenika prezentirala važnost javnih prostora u kojima borave.

O održanim predavanjima:

Akupunktura Grada i Zagreb za mene / doc.dr.sc. Kristina Careva, dipl.ing.arh. i doc.dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh.

/ novi alati i platforme za participativno i interdisciplinarno uređivanje javnih prostora / Akupunktura grada je projekt nastavnika Arhitektonskog fakulteta, doc. dr.sc. Kristine Careve i doc. dr.sc. Renea Lisca koji se provodi kontinuirano od 2009. godine u sklopu aktivnosti Društva arhitekata Zagreba. Kroz projekt se razvijaju metodologije participativnog i interdisciplinarnog djelovanja s ciljem pronalaženja malih i učinkovitih intervencija urbane transformacije u svrhu poboljšanja kvalitete gradskog života. U projektu „Zagreb za mene“ Akupunktura grada pruža uvid u stanje korištenja i potencijal javnih prostora grada Zagreba iz perspektive građana.

Edukacija mladih za graditeljska zanimanja – Graditeljska škola Čakovec / prof. Tatjana Vadas, dipl.ing.arh.

/ važnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u području graditeljstva u odnosu na tržište rada / Strukovno obrazovanje u RH, kao i u ostalim europskim zemljama, ima ključnu ulogu u odgovoru na izazove ubrzanog pojavljivanja novih tehnologija, potražnje za novim kompetencijama, u razvijanju ljudskih potencijala s ciljem postizanja gospodarskoga rasta, zapošljavanja i ostvarivanja socijalnih ciljeva. Strukovno obrazovanje mora biti povezano s potrebama pojedinaca, tržišta rada, visokog obrazovanja i društva u cjelini.

Javni prostori grada / Jadranka Grgan-Makovec, dipl.ing.arh.

/ pojavnost i značenje u povijesnom kontekstu, njihova uloga i funkcije na našim prostorima (Čakovec, ruralna naselja) / Javni prostori grada su srce naselja, pozornica polivalentne namjene na kojoj se odvija trgovanje, zabava, društveni, politički i vjerski život zajednice, od doba antike do danas. Oni su mjesta koja na sebe vežu značajne javne građevine čiji dominantni simboli govore o povijesnim korijenima, čineći prepoznatljivu sliku i identitet mjesta. U tom kontekstu možemo promatrati javne prostore Čakovca, ali ne i manje važne specifične javne prostore ruralnih naselja.

Krajobrazna arhitektura / Jura Vrbanec  mag.ing.kraj.arh.

/ uvod u krajobraznu arhitekturu i potencijali Čakovca / Upoznavanje s krajobraznom arhitekturom: osnovne podjele, uloge i razlike od ostalih njoj bliskih profesija. Prikaz osnovnih elemenata krajobrazne arhitekture na primjerima grada Čakovca i njihov krajobrazni potencijal za bolju budućnost.

Potok Trnava kroz Čakovec / Marina Mrla, dipl.ing.arh. i Blanka Levačić, dipl.ing.arh.

/ povijesni pregled, problemi i potencijali / Zelenilo i voda svojim karakteristikama podižu kvalitetu prostora u kojem se nalaze i kojim prolaze. Za grad Čakovec to je prostor Trnave. Povijesnim pregledom njezinog toka, razloga njenog premještanja na današnju poziciju, te analizom kontaktnih zona, ispitat će se koje su prepreke i koji potencijali. Trnava ne pripada samo Čakovcu već i cijelom Međimurju.

Svjetski primjeri javnih prostora za mlade / Silvija Pranjić, dipl.ing.arh.

/ što možemo naučiti? / Kako nastaju i gdje se formiraju javni prostori za mlade? Kako ih oblikovati, koje materijale koristiti? Koji sadržaji su mladima potrebni? Što možemo naučiti i kako se dobre prakse mogu primijeniti i kod nas? Kroz prikaz svjetskih primjera javnih prostora za mlade ponudit će se mogući odgovori na navedena pitanja.

Što je na plakatu? / prof. Andrija Večenaj, mag.art.ind.dizajn

/ plakat kao medij u kulturi vizualne komunikacije / Plakat, tehnološki jednostavno, ali u svom oblikovnom smislu višeslojno sredstvo vizualne komunikacije, pogodan je za upoznavanje mladih s porukama medija. Kreiranjem plakata potičemo mlade na razvijanje likovnog izražaja, medijske pismenosti i društvenih interakcija kroz timski rad, suradnju, podjelu zadataka, te spoznaju o tome što drugi misli a što nam želi reći. Korištenjem plakata kao medija razvija se kritički pristup u vrednovanju kulture vizualne komunikacije.