E4: O prostornom razvoju Čakovca

U srijedu, 11.04.2018., u Gimnaziji J. Slavenskog Čakovec održana je Edukacija 4 s temom upoznavanja prostornog razvoja grada Čakovca i uzročno-posljedičnih veza koje su dovele do dobrih i/ili loših prostornih rješenja.

Održana su 3 predavanja:
Čakovec – pregled prostornog razvoja grada (Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.)

Čakovec – iskustvo s pozicije voditelja Odsjeka za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju (Oliver Ilić, dipl.ing.arh.)

Čakovec – analiza i potencijali javnih prostora grada (Marina Mrla, dipl.ing.arh.)

Ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije, Mirjana Pintar, opisala je povijesni razvoj Čakovca, te predstavila pregled prostornih planova koji su odredili današnji izgled grada. Dodatno je naglasila važnost četrdesetogodišnje tradicije prostornog planiranja u Međimurju.

Voditelj Odsjeka za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Čakovca, Oliver Ilić, upoznao je učenike s organizacijskim ustrojem Grada, zakonodavnim okvirima i vrstama prostornih planova. Naglasak je stavljen na Generalni urbanistički plan (GUP) Grada Čakovca i njegove grafičke priloge (npr. korištenje i namjena prostora, mreža društvenih djelatnosti i slično), čime su učenici stekli znanje o organizaciji prostora grada.

Predsjednica Udruženja arhitekata Međimurja, Marina Mrla, predstavila je učenicima potencijale čakovečkih javnih prostora kroz njihov sustavan pregled te analizu povijesnog razvoja i značaja. Na kraju predavanja postavljeno je pitanje o budućnosti oblikovanja čakovečkih javnih prostora, što je izvrstan uvod za Radionice u kojima će učenici svojim idejama razmišljati o mogućim odgovorima.

Nakon Edukacije 4 slijedi dvodnevno studijsko putovanje u Ljubljanu, kao primjer grada u kojem se sustavno ulaže u podizanje kvalitete oblikovanja i korištenja javnih prostora.