Završna konferencija

Prezentacija svih provedenih aktivnosti u sklopu projekta i postignutih rezultata.