R3: Razrada prostorne intervencije

Na trodnevnoj “Radionici 3: Razrada prostorne intervencije” održanoj krajem svibnja u Graditeljskoj školi Čakovec, Laboratorij arhitekture se fokusirao na prostor potoka Trnave u Čakovcu.     Trnava kroz Međimurje i Čakovec Trnava izvire na sjeverozapadnom dijelu Međimurja u blizini Vukanovca, a ulijeva se u Muru kraj Goričana. Cijelim svojim tokom (duljine 46,9 km) protječe kroz Međimurje, te prolazi i kroz sam grad Čakovec. Vodom Trnave u prošlosti se punio opkop Starog grada Zrinskih. U ...

Više

R2: Rasprava i odabir konkretne lokacije za prostornu intervenciju

Na Radionici 2 učenici su podijeljeni u pet grupa od kojih je svaka grupa detaljnije analizirala Čakovec kroz teme: zelenilo, promet, javni prostori, događaji/mjesta okupljanja, izgrađenost. Istraživalo se radnim maketama i skicama uz razgovor. Crvena boja na maketama označava ideje i prijedloge poboljšanja prostora.     Zelenilo Perivoj Zrinskih učenici su prepoznali kao srce Čakovca, a mnoštvo drvoreda uz gradske prometnice kao dodatnu karakteristiku i kvalitetu grada (npr. ZAVNOH-a ulica duž koje su stabla). ...

Više

R1: Analiziranje i mapiranje javnih prostora Čakovca

Terensko istraživanje javnih prostora Čakovca imalo je za cilj kritički, s pozicije arhitekta i urbanista, provesti učenike kroz javne prostore grada, proširiti im percepciju o prostorima koje poznaju i ukazati na „nevidljive prostore“ (prostori s nedovoljno iskorištenim potencijalom za javno korištenje). Upravo takvi „nevidljivi prostori“ označili su početak terenskog istraživanja. Odsječenost Željezničkog kolodvora Čakovec i nepostojanje uređene pješačke infrastrukture do kolodvora neki su od problema s kojima se i sami učenici ...

Više

E5: Studijsko putovanje u Ljubljanu

Nakon dugog perioda zapuštanja javnih prostora, početkom 2000-tih se u Ljubljani javlja jaka inicijativa za uređenje javnih prostora u centru grada, uz tok rijeke Ljubljanice. U tu svrhu raspisuju se i realiziraju brojni urbanističko-arhitektonski natječaji koji potpuno mijenjaju sliku grada. Kvaliteta života uz Ljubljanicu znatno se poboljšava, u grad se vraćaju stanovnici, a sve je jači i turistički zamah. Na taj način ponovno su oživljene ideje velikog ljubljanskog arhitekta Jože ...

Više

E4: O prostornom razvoju Čakovca

U srijedu, 11.04.2018., u Gimnaziji J. Slavenskog Čakovec održana je Edukacija 4 s temom upoznavanja prostornog razvoja grada Čakovca i uzročno-posljedičnih veza koje su dovele do dobrih i/ili loših prostornih rješenja. Održana su 3 predavanja: Čakovec – pregled prostornog razvoja grada (Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.) Čakovec – iskustvo s pozicije voditelja Odsjeka za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju (Oliver Ilić, dipl.ing.arh.) Čakovec - analiza i potencijali javnih prostora grada (Marina Mrla, dipl.ing.arh.) Ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje ...

Više

E3: Projektiranje javnih prostora

U Graditeljskoj školi Čakovec održana je Edukacija 3 zajedničke teme Projektiranje javnih prostora, s ciljem približavanja pojma arhitekture, procesa planiranja i projektiranja javnih prostora te pojašnjenja načina djelovanja arhitekta.   Održana su 3 predavanja: Predavanje 3.1. Analiza i interpretacija kvalitetnih javnih prostora –osnovni pristupi u projektiranju (Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.) Predavanje 3.2. Arhitekt aktivist – suvremena zadaća arhitekta (Marija Horvat, dipl.ing.arh) Predavanje 3.3. Od nacrta do stvarnosti – pojašnjavanje procesa projektiranja, dizajniranja i stvaranja arhitekture (Silvija Pranjić, ...

Više

E2: Potencijali javnih prostora

U sklopu Edukacije 2: Potencijali javnih prostora, održana su 3 predavanja s prikazom domaćih i inozemnih primjera kvalitetno osmišljenih javnih prostora koji potiču društveni, turistički, gospodarski i kulturni razvoj sredine u kojoj se nalaze. Održana su 3 predavanja: Predavanje 2.1. Važnost javnih prostora za turizam Čakovca sa stajališta stručnjaka za turizam (Jasenka Kranjčević, dr.sc., dipl.ing.arh.) Predavanje 2.2. Važnost javnih prostora sa sociološkog stajališta (Helena Zečar Lajtman, dipl. prof. fil. isoc.) Predavanje 2.3. Javni prostor ...

Više

E1: Upoznavanje s projektom

U ponedjeljak, 26.02.2018., u 9:30 sati, u Gimnaziji Josipa Slavenskog održana je Edukacija 1: Upoznavanje s projektom. Kroz izlaganja predavača, učenike se upoznalo s razlozima pokretanja projekta, svrhom, ciljevima i sudionicima, te kako će im stečeno iskustvo i znanje pomoći u daljnjoj edukaciji i ulasku na tržište rada. Pojasnila se uloga i zadaci učenika u fazi Edukacija i Radionica s poticanjem aktivnog sudjelovanja, timskog rada i suradnje između učenika te između ...

Više

O edukacijama

Edukacije (teorijska znanja o prostoru) su niz od 5 grupa tematski podijeljenih predavanja kojima će učenici grupe A dobiti teorijska znanja o arhitekturi javnih prostora te o prostornom razvoju Čakovca. Predstavljaju teorijsku i socijalnu pripremu učenika za daljnji element projekta, Urbanističko–arhitektonske radionice. E1: Upoznavanje s projektom E2: Potencijali javnih prostora E3: Projektiranje javnih prostora E4: O prostornom razvoju Čakovca E5: Studijsko putovanje u Ljubljanu Sudionici: ukupno 30 učenika Gimnazije i Graditeljske škole (grupa A) Mentori: hrvatski i slovenski arhitekti, sociolozi, dizajneri Stručna ...

Više

Info predavanje

U utorak, 13.02.2018. Laboratorij arhitekture je, uz veliki odaziv i zainteresiranost, predstavljen učenicima Graditeljske škole Čakovec i Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec. Početni kratki kviz prepoznavanja javnih prostora hrvatskih i svjetskih gradova pokazao je visoku razinu osviještenosti i želju za proširenjem znanja o arhitekturi i urbanizmu. Predstavljeni su svi elementi projekta i pružen je odgovor na pitanje „Zašto sudjelovati u Laboratoriju arhitekture?“. Predavači Blanka Levačić, Silvija Pranjić i Mirjana Pintar objasnili su učenicima kako će im sudjelovanje ...

Više