Predavanja i rasprave

Predavanja i rasprave u sklopu FAM-a otvorena su za sve posjetitelje festivala.
Pridružite nam se!

FAM1: Urbanistički razvoj Čakovca (Marina Mrla, dipl.ing.arh.)
FAM2: Javni prostori za mlade –Čakovec (Blanka Levačić, dipl.ing.arh.)
FAM3: Javni prostori za mlade – svjetski primjeri (Silvija Pranjić, dipl.ing.arh.)
FAM4: Prostorna i arhitektonska baština Međimurske županije (Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.)
FAM5: Prostorno uređenje i potencijali Međimurske županije (Jadranka Grgan Makovec, dipl.ing.arh.)
FAM6: Poboljšanje kvalitete urbanog života kroz male intervencije u prostoru
FAM7: Krajobrazna arhitektura, uloga u javnim prostorima (Jura Vrbanec, mag. ing. kraj. arh.)
FAM8: Problemi i potencijali graditeljskih i obrtničkih zanimanja na prostoru Međimurja (prof. Andrija Večenaj, mag. art. ind. dizajn)
FAM9: Edukacija mladih za graditeljska i obrtnička zanimanja na prostoru Međimurja (prof. Kristina Žižek, dipl.ing.arh)